Agile: методи гнучкого управління проектами

КОЛИ
29 квітня - 1 травня
О КОТРІЙ ГОДИНІ
09:00 - 13:00
ДЕ
онлайн

Мета бізнес-тренінгу:

 • навчитися використовувати методологію та інструменти Agile на практиці для отримання максимальної ефективності в проектах
 • досягнення запланованих результатів і відповідності потребам бізнесу

Для кого цей тренінг:

 • проектним менеджерам і командам
 • бізнес-аналітикам, системним аналітикам
 • девелоперам
 • продакт оунерам (product owners)
 • QA-менеджерам (управління якістю)
 • керівникам IT департаментів
 • тім-лідам
 • скрам-майстрам
 • власникам бізнесу

Програма тренінгу:

1. Agile як філософія ведення проектів, спосіб мислення і методологія сучасного підходу в реалізації проектів
 • «Плинність» – властивість сучасних процесів
 • Проектний менеджмент. Порівняння існуючих методологій ведення проектів. Вибір методу(-ів) ведення проектів, доцільного(-их) для підприємства
 • Agile-процеси в поточній діяльності компанії. Як використовувати Agile в різних областях діяльності компаній і для реалізації проектів у різних областях
 • Гнучкі організаційні структури
2. Основи Agile методології
 • Структура термінології: AgilePM / DSDM, Kanban, Lean, Scrum. «Міфи» Agile
 • Філософія, цінності, принципи та практики Agile
 • Процеси AgilePM: 6 етапів життєвого циклу
 • Ролі та відповідальності AgilePM. Структура взаємодії ролей в AgilePM
 • Оцінка та планування в Agile. Система планування, прогнозування та бюджетування в Agile
 • Цикли зворотного зв’язку як альтернатива прогнозуванню і контролю
 • Продукти AgilePM: бізнес-продукти, менеджмент-продукти, продукти рішень. Продуктовий підхід як альтернатива процесного підходу
 • Timebox як основа планування AgilePM – незмінні час, бюджет і якість, вимоги як керований змінюваний параметр
3. Методологія AgilePM. Забезпечення успіху проектів Agile
 • Ролі, процеси, принципи, інструменти й артефакти
 • Команда розробки – самоорганізована і крос-функціональна
 • Пріоритезація вимог в Agile
 • Бізнес-кейси і User Story Map – основа клієнтоорієнтованого підходу
 • Формування матриці користувачів і клієнтів, ключові характеристики, побудова ціннісних взаємозв’язків
 • Вимоги та оцінка. Абсолютне та відносне оцінювання. Planning Poker
 • Концепції планування, контролю й тестування. Планування Timebox
 • Структура і формат Timebox. Burn-down Chart
 • Семінари з фасилітації та моделювання
 • Ризик і якість
 • Розподіл відповідальності й управління обсягом робіт з впровадження Agile. Поєднання інкрементального й ітеративного підходу
 • Шаблони впровадження та управління змінами
 • Артефакти – як досягати їх прозорості й ефективно працювати з ними
4. Бізнес-аналіз Agile
 • Стратегічний аналіз, моделювання стратегічних факторів і драйверів
 • Моделювання бізнес-можливостей
 • Відображення процесів і потоку створення цінності (ланцюжки створення вартості)
 • Картування навичок і компетенцій
 • Переосмислення / реінжиніринг процесу
 • Визначення даних та ідентифікація подій
 • Зв’язок між різними діловими й технічними дисциплінами
 • Розробка вимог
 • Виявлення і визначення економічних і цінних рішень для потреб бізнесу
 • Роль бізнес-аналітика як бізнес-архітектора, що підтримує програми та проекти
5. Роль лідера в гнучкій організації. Інструменти лідера
 • Класифікація лідерів
 • Чітка комунікація (ефективна вербальна і невербальна (візуальна) комунікація)
 • Командний брифінг
 • Фасилітація (управління груповою динамікою)
 • «Чарівні» питання коучингу
 • Основний інструмент мотивації – Зворотній зв’язок
 • Медіація (управління складними ситуаціями всередині команд)
6. Практичне впровадження Agile в проекти компанії
 • Виявлення зон ризику впровадження методології Agile
 • Принципи формування максимально ефективних команд
 • Стан потоку і крос-функціональність команди
 • Мотивація команди для ефективного впровадження гнучких методів управління
 • Повсякденна робота команди: планування, демонстрація, ранкові stand-up і ретроспективи, time-box; оцінка ступеня залучення колективу
 • Залученість, самоорганізація і відповідальність командної роботи

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • розуміти філософію та принципи Agile, можливості його застосування у різних сферах діяльності компанії
 • використовувати методологію Agile як основу забезпечення успіху проекту
 • визначати та розподіляти ролі та відповідальність у проекті
 • виявляти цінні економічні рішення та потреби бізнесу за допомогою інструментарію бізнес-аналізу Agile
 • вибудовувати комунікацію в команді, проводити фасилітацію, управляти складними ситуаціями всередині команди
 • виявляти зони ризику впровадження методології Agile для максимально ефективного застосування на вашому підприємстві

Що Ви отримуєте:

 • приклади опису бізнес-процесу управління проектами
 • приклади стандартів і регламентів управління проектами
 • перелік літератури з управління проектами
 • розв’язки завдань
 • кожен учасник отримує іменний сертифікат

Вартість участі: 9000 грн

Веде навчання:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Замовити тренінг

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

  #zikzag_search_6697053c86af4:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }