Управління ризиками

КОЛИ
27 лютого - 2 березня
О КОТРІЙ ГОДИНІ
10:00 - 14:00
ДЕ
онлайн

Мета бізнес-тренінгу:

освоїти практичні шляхи ідентифікації, оцінювання та управління ризиками, як на постійній системній основі, так і у випадках виходу із кризових ситуацій

Для кого цей тренінг:

 • менеджерам середнього і топ-рівнів
 • ризик-менеджерам
 • фахівцям зі стратегічного аналізу
 • бізнес-аналітикам
 • проєктним, фінансовим та інвестиційним менеджерам
 • власникам бізнесу

Програма тренінгу:

1. Визначення основних понять, що використовуються в ризик-менеджменті
 • Ризик і невизначеність
 • Ризик і криза
 • Імовірність та істотність ризику
 • Сприйняття світу й основи психології ризику
 • Класифікація ризиків і криз
2. Розуміння механізму виникнення ризику
 • Фактори ризиків:

          – Технологічні

          – Технічні

          – Процедурні й операції

          – Людські ресурси

          – Проєктні

          – Інформаційно-комунікаційні системи

 • Формування портфеля сценаріїв розвитку підприємства
 • Створення карти ризиків компанії
 • Світова криза 2020р – ілюзії та реальність
3. Методи оцінки ризиків
 • Методи якісної оцінки ризиків:

          – Аналіз циклів

          – Дерево наслідків

 • Методи кількісної оцінки ймовірності та наслідків ризиків:

          – Екстраполяція трендів

          – Багатофакторний аналіз

          – Ефект ймовірності

          – Фінансові показники та діагностика кризового стану підприємства

 • Аналіз і діагностика економіки компанії. Нова бізнес-модель (мінімальні витрати, маржинальний дохід і прибуток): наскільки ефективно працює компанія. Ефективність використання матеріальних ресурсів. Оцінка виробничих потужностей
 • Як знизити витрати. Визначення резервів зниження витрат у компанії
 • Який продукт виробляти (продавати)? Розуміння кому і що, який продукт, якої якості і за якою ціною продавати. Економіка продукту з урахуванням зміни ринкової ситуації
 • Визначення структури асортиментного портфеля і його оптимізація
4. Методи управління ризиками
 • Класифікація методів управління ризиками:

          – Передача ризиків

          – Уникнення ризиків

          – Компенсація

          – Локалізація

          – Диверсифікація

          – Ігнорування

 • Методи ранжування ризиків
5. Формування системи управління ризиками в компанії
 • Управління підприємством на основі критеріїв
 • Варіанти організації системи управління ризиками
 • Комплексний підхід до формування системи управління ризиками
 • Інтеграція системи управління ризиками з діючою системою управління в компанії
6. Способи ефективного відновлення бізнесу в надзвичайних ситуаціях
 • Розробка плану антикризових заходів
 • Механізми стабілізації підприємства при загрозі банкрутства
 • Робота з ключовими аудиторіями (ЗМІ, клієнти, партнери, акціонери, персонал, представники влади та суспільства)
 • Бюджет антикризової програми
7. Вироблення стратегії управління персоналом в умовах кризи
 • Стратегія управління: скорочення або збереження співробітників компанії?
 • Формула персоналу: ключові співробітники, лінійний персонал і баласт
 • Управління ключовими та незамінними співробітниками
 • Підтримка лояльності лінійного персоналу
 • Позитивний PR непопулярних рішень керівництва компаній
 • Робота з неформальними лідерами в період кризи
8. Корпоративні нематеріальні мотиватори в умовах кризи
 • Дух компанії в умовах кризи як провідний чинник нематеріальної мотивації персоналу
 • Мотиваційне середовище компанії як корпоративний мотиватор
 • Позитивні та негативні метафори корпоративної культури в умовах кризи
 • Персональна лояльність персоналу до провідного лідера компанії як фактор мотивації

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • орієнтуватися в основних поняттях, що використовуються у ризик-менеджменті
 • розуміти механізми виникнення ризиків і сценарії їх розвитку
 • застосовувати методи якісної та кількісної оцінки ризиків і їх можливих наслідків
 • формувати систему управління ризиками з урахуванням специфіки компанії
 • виробляти стратегію управління персоналом і відновлення бізнесу в умовах кризи
 • підтримувати корпоративну культуру та мотиваційне середовище в надзвичайних ситуаціях

Що ви отримуєте:

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінг
 • перелік літератури на тему тренінгу
 • робочий Excel-файл «Оцінка ризиків», призначений для оцінки рівня ризиків
 • класифікація подій, що призводять до збитків
 • робочий Excel-файл «Оцінка ймовірності банкрутства», призначений для оцінки ймовірності банкрутства підприємства
 • робочий Excel-файл «Метод Монте Карло», призначений для оцінки фінансових параметрів з урахуванням ризиків за методом Монте Карло
 • розв’язки завдань

Вартість участі: 8740 грн

Веде навчання:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Замовити тренінг

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

  #zikzag_search_6697032e185b8:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }