Бізнес StartUp Модуль 2. Управління фінансами

КОЛИ
4 вересня
О КОТРІЙ
19:00 - 21:00
ДЕ
он-лайн

ПРОГРАМА МОДУЛЯ

1. Основні фінансові поняття
• Для чого потрібно розуміти і контролювати фінанси підприємства
• Облік підприємства: бухгалтерський, управлінський, фінансовий, податковий
• Фінансова система підприємства
• Ключові категорії: доходи (revenue), витрати (expenses, cost), прибуток (profit),
грошові потоки (cash flows), активи (assets), зобов’язання (liabilities), капітал (equity)
• Різниця між методом нарахувань (accrual accounting) і касовим методом (cash basis
accounting)
• Центри відповідальності (responsibility centers)
• Види діяльності: операційна, фінансова, інвестиційна
• Фінансова звітність і її роль (основні звіти, що в них показано): баланс (Balance
Sheet or Statement of Financial Position), звіт про прибутки й збитки (Profit & Loss
statement or Income Statement), рух грошових коштів (Cash Flow Statement)
2. Доходи
• Що таке дохід і коли він визнається
• Основні моделі формування доходу: (аутсорс): фіксована ціна проекту (fixed-price),
оплата за час і витрачені матеріали T&M (time and material), виділена команда
(dedicated team)
• Оплачувані й неоплачувані години (billable and non-billable hours)
3. Витрати
• Принцип відповідності доходів і витрат
• Постійні та змінні витрати
• Витрати за елементами: на оплату праці, матеріальні, амортизація, оренда, тощо
• Витрати за функціональним призначенням: собівартість (cost) (прямі витрати
проекту й накладні витрати delivery), адміністративні, комерційні, інші операційні
• Релевантні витрати проекту. Повні витрати проекту
• Механізм внутрішнього трансферного ціноутворення для перенесення накладних
витрат на проект (наприклад, послуги пошуку команди, фінансового
обслуговування)
• Витрати на оплату праці. Різниця між витратами на контракт ФОП і трудовим
законодавством
4. Прибутковість проекту, програми, клієнта, компанії
• Як формується маржинальний прибуток. Коефіцієнт маржинальності проекту (gross
project margin ratio)
• Додаткові витрати програми і клієнта. Прибутковість програми і клієнта
• Валова маржа (delivery gross margin)
• Комерційні (продажі, маркетинг) й адміністративні (фінансова служба, топменеджмент, HR департамент, юридична служба тощо) витрати
• Операційний прибуток компанії EBIT. Коефіцієнт операційного прибутку
• Фінансові витрати. Податки. Чистий прибуток

5. Дебіторська заборгованість
• Час відтермінування платежу як інструмент перемовин з клієнтом, що має свою
вартість
• Види дебіторської заборгованості
• Вплив прострочки оплати на фінансові показники
• Контроль за станом дебіторської заборгованості
6. Бюджетування
• Мета і цілі бюджетування
• Методи складання бюджетів
• Прогнози і коригування бюджетів
• Контроль виконання бюджетів. Аналіз відхилень від плану
7. Ключові фінансові показники (GPM%, GM%, коефіцієнт утилізації, частка ЗП команди
від доходу, % досягнення планового доходу).
8. Оцінка вартості бізнесу
• Передумови оцінки: майбутні вигоди, кілька оцінок, принципи оцінки
• Підходи до оцінки: капіталізація доходів, дисконтування майбутніх грошових
потоків, оціночні мультиплікатори, вартість активів
• Вибір методів оцінки
• Збір та аналіз даних для оцінки (внутрішньо фірмова інформація, економічна,
галузева та ринкова інформація, аналіз фінансової звітності та її коригування)
• Прогнозування майбутньої діяльності
Бонуси: приклади бюджетів компанії; робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності
підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п’ять років

Веде вебінар:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Реєстрація на навчання

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

    #zikzag_search_664b48d94d42e:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }