Виробничий менеджмент і виробнича логістика

КОЛИ
03 - 06 квітня
О КОТРІЙ ГОДИНІ
14:00 - 18:00
ДЕ
онлайн

Мета бізнес-тренінгу: 

 • отримати навички грамотної організації виробничого процесу
 • навчитись забезпечувати послідовний, безперервний та оптимізований потік продуктів і послуг від постачальників до кінцевих споживачів

Для кого цей тренінг:

 • директорам з виробництва
 • керівникам виробничих підрозділів, керівникам планово-економічних департаментів
 • операційним менеджерам, менеджерам з операційних покращень
 • менеджерам з координації і розподілу ресурсів, спеціалістам з планування матеріального забезпечення
 • менеджерам і спеціалістам із складського господарства
 • логістам
 • спеціалістам з оптимізації процесів й ефективності
 • проектним менеджерам і бізнес-аналітикам на проектах з автоматизації матеріальних потоків і виробничо-логістичних операцій
 • власникам бізнесу

Програма тренінгу:

1. Структура, принципи організації й елементи виробничого процесу
 • Операційні підсистеми, методи організації виробництва
 • Організаційні типи виробництва
 • Розрахунок основних параметрів виробничого циклу
 • Опис виробничо-логістичного ланцюга, потенційні області оптимізації
 • Системний підхід і взаємозв’язок функцій
 • Основні й супроводжуючі потоки, їх окремі характеристики
2. Виробничий менеджмент
 • Необхідні дані
 • Підготовка та планування виробничих завдань
 • Визначення перевантажень і способи боротьби з ними, методи роботи з вузькими місцями
 • Контроль виробництва, звітність
3. Планування виробництва
 • Виробнича програма:

     – при постійному попиті

     – при заданому обсягові запасів

     – при нестабільному попиті

 • Методи коригування
 • Календарне планування виробництва
4. Планування потреб у матеріалах (Material Resource Planning – MRP)
 • Специфікації (структури виробів) матеріалів
 • Алгоритм роботи MRP. Використання плану потреб у матеріалах
 • Планування необхідних виробничих потужностей
 • Розробка плану виробництва
5. Товарно-матеріальні запаси (ТМЗ)
 • Класифікація і функції різних груп запасів (наявність, доступність, неліквіди, товарообіг вхідного і вихідного потоків, внутрішні переміщення)
 • Показники для категоризації в цілях управління ТМЗ:

     – оборотність

     – число звернень

     – рентабельність

     – інвестиції в запаси

     – відхилення в попиті

 • Вплив стану ТМЗ на результат діяльності підприємства
 • Аналіз значущості на основі АВС- та XYZ-класифікацій
6. Аналіз і прогнозування попиту
 • Статистичні методи аналізу попиту:

     – визначення середньої, варіації і форми розподілу

     – обчислення математичного сподівання

     – аналіз часових рядів

 • Якісні методи прогнозів
 • Критерії прийняття рішень:

     – очікуваний прибуток

     – очікуваний розмір упущеної вигоди

     – дохідність / ризик

7. Управління і контроль запасів
 • Економічний обсяг замовлення і відповідний рівень запасу
 • Системи управління запасами:

     – з фіксованим розміром замовлення

     – із встановленою періодичністю поповнення ресурсу до встановленого рівня

     – мінімаксна система

 • Економія за рахунок керування запасами
8. Плановий час виконання замовлення і страховий запас
 • Структура часу виконання замовлення
 • Нестандартні ситуації
 • Аналіз залишків і вибір обсягу страхового запасу
9. Закупівельні процедури
 • Ідентифікація бізнес-процесів закупівель
 • Визначення потреби
 • Формування замовлення і супровід його виконання
 • Методи закупівель запасних частин і вузлів
10. Оптимізація внутрішньоскладських процесів
 • Процеси зберігання товарів (фіксовані комірки, комірки загального користування)
 • Організація процесів комплектація замовлень, нормування робіт
 • Устрій складів
 • Планування зон
 • Типи зберігання
 • Розрахунок вибору складського обладнання і зонування складів
 • Вимоги, що пред’являються законодавством до складів
11. Управління складом виробничого підприємства
 • Положення про склад
 • Управління складським персоналом: організація робочих місць, опис робіт, контроль діяльності
 • Управління рухом товарів
 • Складський облік, форми первинної облікової документації. Звітність
 • Види складських витрат. Критерії прийняття управлінських рішень щодо їх скорочення
 • Оперативний аналіз і його інструменти
 • Методи скорочення складських витрат

Після проходження тренінгу ви навчитесь:

 • організувати виробничий процес і побудувати виробничо-логістичний ланцюг, оптимальні для вашого підприємства
 • аналізувати і прогнозувати попит на основі статистичних даних з урахуванням фактору ризику
 • планувати виробничу програму й адаптувати її до змін потреби ринку
 • визначати необхідний обсяг, асортимент, строки поставки товарно-матеріальних цінностей, використовуваних у виробничому процесі
 • управляти товарно-матеріальними запасами, закупівельними процедурами
 • контролювати залишки, розраховувати оборотність запасів та економічний розмір замовлення
 • ефективно управляти складом, оптимізувати складські процеси та затрати

Що Ви отримуєте:

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу
 • перелік літератури з операційного виробничого менеджменту
 • приклади опису бізнес-процесу виробничої логістики
 • приклади стандартів і регламентів виробничої логістики
 • приклади бюджету виробничого підприємства
 • робочий Excel-файл «Розрахунок виробничих ділянок підприємства», призначений для розрахунку основних зон виробництва
 • розв’язки завдань

Вартість участі: 7740 грн

Веде навчання:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Замовити тренінг

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

  #zikzag_search_6624820829f8b:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }