Бізнес StartUp Модуль 4. Інвестиції у майбутнє

КОЛИ
18 вересня
О КОТРІЙ
19:00 - 21:00
ДЕ
он-лайн

Програма модуля

1. Введення та огляд елементарних фінансових інструментів
• Фінансова система та фінансові активи
• Цінні папери. Пайові цінні папери
• Визначення грошових потоків, пов’язаних із цінними паперами
2. Інші ринки інвестування, що доступні в Україні
3. Прийняття рішень щодо основних параметрів інвестування
• Джерела інвестиції
• Розуміння можливостей та компроміси, пов’язані з різними джерелами фінансування
• Визначення ключових умов фінансування
• Застосувати інструменти оцінки до стартапу підприємства
• Що отримують підприємці від інвесторів?
• Розрахунок вартості запуску
• Фінансові джерела інвестицій, відмінність між власним та позиковим капіталом,
• Поняття та методи розрахунку вартості капіталу, зважена середня вартість капіталу
• Ефект податкової економії при використанні позикового капіталу
4. Основи інвестиційної математики
• Принцип та технологія формування вартості грошей у часі, нарощення та
дисконтування грошових потоків
• Норма доходності, вплив інфляції на норму доходності, вирішення типових
інвестиційних завдань
• Статистичні методи
o Побудова трендів, аналіз часових рядів
o Кореляції та регресійний аналіз
o Лінійна та множинна регресія
o Методи якісного аналізу
5. Основи кредитування інвестиційних проектів,
• Поняття вартості кредиту та фактори, що впливають на вартість кредиту
• Графіки обслуговування боргу, складання схем погашення кредиту для різних
інструментів обслуговування боргу
• Порівняння ефективності різних схем обслуговування боргу
6. Методи аналізу та оцінки ефективності інвестицій
• Термін окупності інвестицій
• Дисконтований термін окупності
• Чиста наведена вартість
• Внутрішня норма рентабельності
• Модифікована норма внутрішньої рентабельності
• Аналіз чутливості інвестицій
Бонуси: Excel-файл для оцінки інвестиційних проектів; Excel-файл для оцінки інвестиційного
портфелю; Excel-файл для оцінки інвестиційної стратегії

Веде вебінар:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Реєстрація на навчання

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

    #zikzag_search_66248212bc638:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }