Фінансовий менеджмент для IT

ДЕ
он-лайн
КОЛИ
14 - 17 листопада
О КОТРІЙ ГОДИНІ
10:00 - 14:00

Мета бізнес-тренінгу:

 1. Ознайомитися з фінансовою картиною роботи компанії
 2. Навчитися знаходити потрібну інформацію в фінансових документах
 3. Визначити чіткі критерії обґрунтування управлінських рішень і складання бюджетів напрямку IT

Для кого цей тренінг:

 • бізнес-аналітикам, проектним менеджерам і керівникам IT департаментів для підвищення ефективності прийняття рішень з урахуванням фінансового аспекту
 • власникам бізнесу в сфері IT
 • middle і senior IT-фахівцям для глибшого розуміння взаємозв’язку створюваних продуктів і результативності IT компанії

Програма тренінгу:

1. Фінансова система підприємства
 • Логіка руху фінансових ресурсів

 • Організація фінансової системи для підвищення керованості підприємством

 • Учасники процесу прийняття фінансових рішень

 • Фінансова структура підприємства, види її елементів:

  • місця виникнення затрат;

  • центри фінансового обліку;

  • центри відповідальності

 • Практика побудови фінансової структури українських компаній

2. Інформація у фінансовій звітності підприємства
 • Форма, зміст і принципи складання основних фінансових звітів:

  • Звіт про прибутки та збитки (P&L, Profit and Loss Statement)

  • Баланс (Statement of Financial Position)

  • Звіт про рух грошових коштів (Statement of Cash Flows)

 • Як читати фінансові звіти

 • Основні терміни та поняття у сфері управління фінансами

3. Основні інструменти фінансового аналізу
 • Методологія і базис
 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів
 • Фінансові коефіцієнти
 • Оцінка фінансового стану підприємства
 • Техніка експрес-діагностики
4. Управління оборотними засобами, дебіторською заборгованістю і товарно-матеріальними запасами
 • Склад і структура оборотних засобів підприємства

 • Операційний і фінансовий цикли

 • Розрахунок необхідних оборотних засобів для фінансового циклу

 • Управління грошовим оборотом підприємства

 • Кредиторська заборгованість чи комерційний кредит:

  • порівняльний аналіз вигідності

  • вартість комерційного кредиту

 • Управління дебіторською заборгованістю:

  • кредитна політика

  • знижки при терміновій оплаті

  • контроль за станом дебіторської заборгованості

 • Управління запасами:

  • типові рішення щодо запасів

  • оптимізація витрат, пов’язаних з управлінням товарно-матеріальними запасами

  • нормування запасів

5. Логіка управління витратами
 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів
 • Класифікація витрат для управлінських рішень, контролю та регулювання
 • Розподіл прямих і накладних витрат; розподіл прямих витрат за цільовими напрямами
6. Основні формули прийняття рішень в управлінні затратами
 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»
 • Значення інформації про витрати для прийняття різноманітних рішень в бізнесі
 • Використання даних щодо витрат у процесі планування діяльності
7. Фінансове планування і бюджетування
 • Види бюджетів і їх особливості:

  • бюджет продажів

  • бюджет закупівель

  • бюджет комерційних витрат

  • бюджет загальногосподарських витрат

  • бюджет підрозділів

8. Структура і системи бюджетування
 • Складання фінансових бюджетів:

  • прибутків і збитків

  • грошових потоків

  • бюджет інвестицій

 • Розробка головного бюджету і взаємозв’язок його елементів

9. Вартість грошей у часі. Оцінка інвестицій
 • Термін окупності інвестицій
 • Дисконтований термін окупності
 • Чиста приведена вартість
 • Внутрішня норма рентабельності

Що ви отримуєте:

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу
 • перелік літератури з фінансів
 • приклади бюджетів компанії
 • приклади фінансової звітності провідних IT-компаній 2019-2022
 • робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п’ять років
 • робочий Excel-файл «Непрямий метод Cash Flow», призначений для перевірки правильності складання основних фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) за допомогою формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом
 • розв’язки завдань

Вартість участі: 8740 грн

Веде навчання:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Замовити тренінг

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

  #zikzag_search_664b41c75a949:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }