Фінансовий менеджмент для керівників-не фінансистів

КОЛИ
21 - 22 березня
О КОТРІЙ ГОДИНІ
09:00 - 17:00
ДЕ
КИЇВ, вул. Еспланадна

Мета бізнес-тренінгу:

 • ознайомитись із основними положеннями фінансового менеджменту, принципами складання звітності та бюджету компанії
 • отримати навички аналізу фінансової інформації й ефективного управління фінансовими потоками

Для кого цей тренінг:

 • всім керівникам, націленим на ефективність, незалежно від рівня посади та сфери діяльності, для вдосконалення професійних компетенцій
 • фінансовим аналітикам і спеціалістам зі стратегічного планування
 • власникам бізнесу

Програма тренінгу:

1. Фінансова система підприємства
 • Логіка руху фінансових ресурсів
 • Організація фінансової системи для підвищення керованості підприємством
 • Учасники процесу прийняття фінансових рішень
 • Фінансова структура підприємства, види її елементів:

     – місця виникнення затрат

     – центри фінансового обліку

     – центри відповідальності

 • Практика побудови фінансової структури українських компаній
2. Інформація у фінансовій звітності підприємства
 • Форма, зміст і принципи складання основних фінансових звітів:

     – звіт про прибутки та збитки (P&L, Profit and Loss Statement)

     – баланс (Statement of Financial Position)

     – звіт про рух грошових коштів (Statement of Cash Flows)

 • Як читати фінансові звіти
 • Основні терміни та поняття у сфері управління фінансами
3. Основні інструменти фінансового аналізу
 • Методологія і базис
 • Постатейний аналіз звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух грошових коштів
 • Фінансові коефіцієнти
 • Оцінка фінансового стану підприємства
 • Техніка експрес-діагностики
4. Управління оборотними засобами, дебіторською заборгованістю і товарно-матеріальними запасами
 • Склад і структура оборотних засобів підприємства
 • Операційний і фінансовий цикли
 • Розрахунок необхідних оборотних засобів для фінансового циклу
 • Управління грошовим оборотом підприємства
 • Кредиторська заборгованість чи комерційний кредит:

     – порівняльний аналіз вигідності

     – вартість комерційного кредиту

 • Управління дебіторською заборгованістю:

     – кредитна політика

     – знижки при терміновій оплаті

     – контроль за станом дебіторської заборгованості

 • Управління запасами:

     – типові рішення щодо запасів

     – оптимізація витрат, пов’язаних з управлінням товарно-матеріальними запасами

     – нормування запасів

5. Логіка управління витратами
 • Класифікація витрат для визначення собівартості, фінансових результатів
 • Класифікація витрат для управлінських рішень, контролю та регулювання
 • Розподіл прямих і накладних витрат; розподіл прямих витрат за цільовими напрямами
6. Основні формули прийняття рішень в управлінні затратами
 • Аналіз «витрати – обсяг – прибуток»
 • Значення інформації про витрати для прийняття різноманітних рішень в бізнесі
 • Використання даних щодо витрат у процесі планування діяльності
7. Фінансове планування і бюджетування
 • Види бюджетів і їх особливості:

     – бюджет продажів

     – бюджет закупівель

     – бюджет комерційних витрат

     – бюджет загальногосподарських витрат

     – бюджет підрозділів

8. Структура і системи бюджетування
 • Складання фінансових бюджетів:

     – прибутків і збитків

     – грошових потоків

     – бюджет інвестицій

 • Розробка головного бюджету і взаємозв’язок його елементів
9. Вартість грошей у часі. Оцінка інвестицій
 • Термін окупності інвестицій
 • Дисконтований термін окупності
 • Чиста приведена вартість
 • Внутрішня норма рентабельності

Що Ви отримуєте:

 • консалтинговий супровід протягом двох тижнів після закінчення тренінгу
 • перелік літератури з фінансів
 • приклади бюджетів компанії
 • робочий Excel-файл «Система оцінки діяльності підприємства», призначений для аналізу діяльності підприємства за останні п’ять років
 • робочий Excel-файл «Непрямий метод Cash Flow», призначений для перевірки правильності складання основних фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів) за допомогою формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом
 • розв’язки завдань

Веде навчання:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Замовити рахунок на безготівкову оплату або корпоративний тренінг:

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

  #zikzag_search_664b4e4e1ad18:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }