Прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності

КОЛИ
22 - 25 травня
О КОТРІЙ ГОДИНІ
14:00 - 18:00
ДЕ
онлайн

Мета бізнес-тренінгу:

 • навчитись аналізувати інформацію за допомогою різних методів, перевіряти її на достовірність
 • ознайомитись з категоріями  методів прийняття рішень та отримати навички їх застосування на практиці

Для кого цей тренінг:

 • менеджерам середнього і топ-рівнів
 • менеджерам проектів
 • менеджерам з операційних покращень
 • проектним командам
 • бізнес-аналітикам
 • спеціалістам з оптимізації процесів й ефективності
 • керівникам відділів, філій і підрозділів
 • власникам бізнесу
 • усім спеціалістам, яким доводиться приймати рішення та оперувати інформацією

Програма тренінгу:

1. Процес прийняття рішень
 • Люди і їх ролі в прийнятті рішень
 • Альтернативи
 • Критерії і оцінки за критеріями
 • Типові завдання прийняття рішень
 • Ризик і невизначеність
2. Психологія прийняття рішень
 • Очікувана корисність
 • Парадокси раціональності
 • Фактори, що впливають на прийняття рішень: вибірковість, когнітивний дисонанс, ретроспективне зміщення, залежність від контексту, наслідки формулювання і побудови питань, ймовірність і ризик, кореляція, причинність і контроль
3. Характеристики і вимоги до інформації
 • Характеристики інформації: якісні, кількісні, ціннісні; актуальність інформації; вартість інформації
 • Перевірка інформації: методи верифікації
 • Перевірка фактів і даних
 • Порівняльний аналіз (перехресна перевірка, «крос-аналіз»)
 • Метод пошуку протиріч
4. Аналіз інформації
 • Структурування інформації, що аналізується
 • Відстеження важливих фактів
 • Бачення зв’язків між різними блоками інформації
 • Метод SWOT
 • Ієрархічні та мережеві методи аналізу інформації
 • Методи ранжування інформації
 • Визначення типу порівняння даних: покомпонентне, позиційне, тимчасове, частотне, кореляційне
5. Раціональні логічні методи прийняття рішень
 • Сітка прийняття рішень
 • Дерево рішень
 • Матриця прийняття рішень
 • Схема аналізу проблеми
 • Причинно-наслідкова діаграма, прогнозування
 • Ієрархічна модель цілей і підцілей
 • Техніки визначення пріоритетності
6. Вимірювання при виборі рішень
 • Показники і критерії ефективності
 • Шкала показників ефективності
 • Кількісні методи прийняття рішень
 • Сітка прийняття рішень
 • Дерево рішень
 • Лінійне програмування
 • Матриця прийняття рішень
 • Теорія ігор
7. Неформальні евристичні методи прийняття рішень
 • Індивідуальні методи прийняття рішень: інтуїція і просвітлення при прийнятті рішень, складання ментальних карт, техніки погляду з різних точок зору
 • Колективні методи прийняття рішень: мозковий штурм, метод Дельфі, техніки модерації
 • Метод модерації «6-3-5»
 • Методика ментальних карт (mind mapping)
 • Дерево рішень
 • Морфологічні таблиці
 • Бі-системи
 • Контрольні таблиці
 • Методи асоціацій та аналогій
 • Синектика
8. Вибір методів прийняття рішень
 • Порівняльний аналіз методів прийняття рішень
 • Ситуативний підхід до вибору методу прийняття рішень
9. Управління змінами при прийнятті рішень та їх реалізації
 • Характеристики змін (ступінь несподіванки, джерела, характер змін)
 • Зміни з точки зору індивіда й організації
 • Методики ефективних організаційних змін
 • Опір змінам. Методи зміни установок
Після проходження тренінгу ви навчитесь:
 • розуміти сутність процесу прийняття рішень і його психологічний аспект
 • оцінювати характеристики інформації і її актуальність
 • перевіряти факти і дані
 • проводити аналіз інформації різними методами залежно від характеристик самої інформації та цілей аналізу
 • застосовувати раціональні логічні та неформальні евристичні методи прийняття рішень
 • обирати необхідний метод прийняття рішення використовуючи ситуативний підхід
 • реалізовувати ефективні організаційні зміни

Що ви отримуєте:

 • перелік літератури з менеджменту і по роботі з інформацією
 • приклади опису основних бізнес-процесів підприємства

Вартість участі: 7280 грн

Веде навчання:
Ольга Пестрецова-Блоцька,
PHD з економіки, доцент, сертифікований бізнес-тренер

Замовити тренінг

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов’язкові поля позначені *

  #zikzag_search_664b4811d73a2:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }