Категорія: Uncategorized

Емоційний інтелект для керівників проектів.

Емоційний інтелект для керівників проектів

Що таке емоційний інтелект?

 Емоційний інтелект (emotional intelligence) — це наука (або псевдонаука, як стверджують критики) розуміння себе та інших.  Він охоплює як розпізнавання та регулювання наших почуттів, так і ефективну взаємодію з іншими.

 Деяких людей відлякує «емоційна» частина назви, можливо, вона здається занадто м’якою для їх серйозної роботи і виконання завдань. Та це просто сором: адже все лідерство (leadership) будується на емоційному інтелекті.  Тому ми почали називати софт скіли та емоційний інтелект «потужними навичками», щоб підкреслити їхню важливість.

 Існує кілька моделей емоційного інтелекту, які використовуються в повсякденному житті.  На жаль, часто використовуються дещо різні назви для опису подібних понять, тому термінологія може заплутатися.  У цьому поясненні ми будемо використовувати стандартні терміни для пояснення ідей.  Замість таких термінів, як «самореалізація», ми будемо використовувати «вивчення того, у чому ви хороші, і розвиток цих навичок». Це потребує більше слів, але трохи легше зрозуміти та застосувати.  Більшість підходів називають міру емоційного інтелекту нашим «емоційним коефіцієнтом» (EQ) і розділяють його на чотири квадранти:

СКЛАДОВІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
діїЯ                                  2ІНШІ                        4
усвідомленняЯ                                  1ІНШІ                        3
 ОсобистийМіжособистісний

У лівій колонці ми маємо роботу з собою (квадранти 1 і 2), а в правій — взаємодію з іншими (3 і 4).  Нижня половина зображення стосується усвідомлення (того, що відчуваємо ми та інші), а верхня половина стосується вжитих дій на основі цього усвідомлення.

 

 Хоча ми використовуємо всі квадранти одночасно, ми зазвичай просуваємось в пронумерованій послідовності.  Отже, усвідомлення наших емоцій (1) дозволяє нам краще їх регулювати (2).  Тоді, як тільки ми встановимо власні почуття, ми станемо більш надійними у взаємодії та впливі на інших.  Це починається з усвідомлення того, як почуваються інші люди (3), а потім із використанням відповідного підходу переходимо до взаємодії з іншими (4).

 Назви цих квадрантів складають основу для обговорення та розвитку нашого емоційного інтелекту:

СКЛАДОВІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

дії

САМОРЕГУЛЯЦІЯ

СОЦІАЛЬНІ НАВИЧКИ

усвідомлення

МОТИВАЦІЯ

САМОСВІДОМІСТЬ

ЕМПАТІЯ

 

Особистий

Міжособистісний

За кожним з цих блоків є набір інструментів і технік.  Більшість людей роблять ці речі інстинктивно, не усвідомлюючи їх, але це може бути корисно побачити їх на мапі:

ЕМОЦІЙНИЙ
ІНТЕЛЕКТ

Особистий

Мотивація

оптимізм

ініцітивність

відданість

прагнення

Самосвідомість

усвідомлення

самодіагностика

самовпевненість

Саморегуляція

самоконтроль

надійність

сумлінність

адаптивніть

інноваційнсть

Міжособистісний

Емпатія

розуміння інших

розвиток інших

клієнтоорієнтованість

урізноманітлювання

політсвідомість

Соціальні навички

комінікативність

створення зв»язків

співпраця

формування команди

лідерство

вплив

запуск змін

управління конфліктами

Це дозволяє нам побачити деякі загальні ідеї, скажімо, у мотивації чи емпатії.  Однак,це неповні списки понять, що збігаються та взаємодіють.  Крім того, люди непостійні і мінливі;  ми рухаємося туди-сюди залежно від наших емоцій, переживань і настрою.  Ієрархії підходів, подібні до наведеного вище, корисні, якщо вони допомагають нам обробляти ідеї, але ми не повинні використовувати їх як контрольні списки чи дорожні карти для впровадження.

Як менеджери проектів (project management) можуть використовувати емоційний інтелект

 Керівник проекту або Scrum Master, багато чого ми робить на основі емоційного інтелекту.  Він відповідає за надихання, мотивацію та вплив на членів команди та інші зацікавлені сторони.  Ми використовуємо ЕІ (емоційний інтелект) спочатку для того, щоб навести порядок у нашому психічному здоров’ї та світогляді, а потім – для сприяння співпраці.

 Такі види діяльності, як оцінка потреб у залученні зацікавлених сторін і розв’язання конфліктів, також базуються на концепціях ЕІ емпатії та соціальних навичок.  Щойно ми зрозуміємо компоненти EI, ми побачимо, як такі речі, як лідерство та співпраця — величезні теми, яким присвячено тисячі книжок — усі є прикладами емоційного інтелекту в роботі.

Особистий EІ

 Перш ніж ми обговоримо, як розуміти, допомагати та співпрацювати з іншими, давайте швидко розглянемо основи особистого емоційного інтелекту (робота з самим собою).  Це важливо, оскільки якщо ми не зможемо встановити ці елементи, ми не будемо надійними та не заслуговуватимемо довіри у інших, і наші зусилля не матимуть успіху.

1. Мотивація:

Мотивація охоплює такі теми, як оптимізм, ініціатива, відданість і прагнення.

  • Оптимізм більше зосереджений на вірі в те, що ми можемо досягти успіху, ніж на страху невдачі. Це дозволяє нам працювати над досягненням цілей, незважаючи на бар’єри та невдачі як контрольовані фактори, а не на долю.
  • Ініціатива включає в себе навичку хапатися за можливості, а іноді й роботу, щоб врешті отримати бажаний результат. Це включає скорочення бюрократії, де це необхідно для досягнення цілей.
  • Відданість — це жертвувати зручними речами заради досягнення мети. Також пов*язана з пошуком можливостей для виконання місії.
  • Прагнення або драйв охоплює наполегливу роботу для досягнення результатів, постановки складних цілей і вдосконалення наших можливостей. Хорошим прикладом є підготовка до іспиту.  Це потребує налаштуватися на щось, а потім продовжувати це в позитивному руслі, знаючи, що будуть проблеми, але ви зможете їх подолати.
2. Самосвідомість:

самосвідомість — це здатність розпізнавати та називати свої почуття, коли вони виникають. Це критично важливий крок, який дозволяє нам вибрати, як ми хочемо реагувати на ситуацію чи стимул.

 

 Різниця між людським розумом і розумом тварин полягає в розриві або паузі для вибору між стимулом і реакцією.  Тикни ведмедя палицею, він розсердиться.  Стимул (штовхнути палицею) спонукає до автоматичної відповіді (розсердитися). Тикніть людину палицею, і вона може вибрати іншу відповідь, можливо, вдаючи, що зацікавлена ​​в палиці, і просити придивитися до неї, щоб можна було  вирвати її у вас і побити нею!  Самосвідомість охоплює розпізнавання наших емоцій і того, як наші реакції впливають на нашу поведінку та продуктивність.

 Наприклад, якщо ми відчуваємо, що наші ідеї ігнорують на зустрічі, ми можемо розчаруватися і заявити про них сильніше та голосніше.  Або визнати наше почуття розчарування, пов’язати його зі схильністю до хвилювання та шукайте інші способи донести свої думки.

 Самоусвідомлення також передбачає усвідомлення наших сліпих плям і недоліків.  Можливо, ми любимо великі ідеї, але розчаровуємося через деталі та незначні процедури.  Можливо, ми любимо порядок і контроль і відчуваємо дискомфорт від двозначності та великої кількості невизначених варіантів.  Знання наших сильних і слабких сторін і сліпих зон дозволяє нам співпрацювати з людьми для створення сильніших команд.

 Самоусвідомлення дозволяє нам краще планувати наступний крок.  Більше не реагуючи автоматично на кожен подразник, ми можемо вибрати найкращу відповідь для наших цілей.  Крім того, усвідомлюючи свої сильні та слабкі сторони, ми можемо бути впевнені, що нас не застане зненацька щось, на чому ми зазвичай не зосереджуємося.

3.Саморегуляція:

саморегуляція розширює самосвідомість. Це здатність зберігати спокій під тиском і зосереджуватися на цілях у стресових умовах. Вона також охоплює адаптацію до мінливих подій і пріоритетів;  бути гнучким, коли стикаєшся з численними вимогами;  і створення інноваційних відповідей на проблеми.

 Існує також компонент морального компасу, який допомагає керувати поведінкою.  Це включає визнання наших помилок і створення репутації чесності та довіри.  Отже, ми повинні поводитися згідно моральних принципів.

 Особистісні компоненти мотивації, самосвідомості та саморегуляції утворюють міцну основу для роботи з іншими.  Щоб нас слухали і сприймали серйозно, ми повинні мати репутутацію як стабільні, позитивні, компетентні та ті, що заслуговують довіри.  Тоді ми зможемо допомогти командам та іншим зацікавленим сторонам працювати разом для досягнення результатів.

 Тепер, коли ми краще розуміємо компоненти емоційного інтелекту та те, як наші думки та поведінка впливають на інших, чекайте на продовження, яке стосуватиметься роботи з іншими.

Ми почнемо з емпатії, яка включає такі теми, як розуміння інших, політична обізнаність і використання різноманітності;  потім дослідимо керівництво та вплив на інших через спілкування, співпрацю та управління конфліктами.  Це важливі потужні навички, які допомагають рухати ідеї до результатів, перетворюючи бачення на цінність.

Джерело: https://www.projectmanagement.com/

Автор Майк Гріффітс — досвідчений менеджер проектів (project management), автор і консультант, який працює в PMI як експерт із предметної тематики.  Перш ніж приєднатися до PMI, Майк протягом 30 років консультував та керував інноваційними та технологічними проектами в Європі, Північній та Південній Америці.  Він був співкерівником PMBOK Guide—Seventh Edition, керівником Agile Practice Guide та брав участь у розробці змісту іспитів PMI-ACP та PMP.  За межами PMI Майк підтримує веб-сайти www.LeadingAnswers.com про провідні команди та www.PMillustrated.com, який навчає управлінню проектами для візуальних учнів.

Детальніше

2023 рік перемоги України

Всім нам відомо, наскільки непростим був минулий рік. І кожний знає, наскільки проривним він став. Ми набули неймовірну кількість нових навичок,
пройшли колосальну кількість навчань,
пережили, здавалося б, непосильні стреси і шокуючи події,
допомогли величезній кількості людей,
відправили грандіозну кількість грошей на допомогу,
приклали тотальні зусилля для власного виживання і допомоги рідним, близьким і, зовсім незнайомим, людям,
втримуємо бізнеси,
намагаємось заробляти,
і, головне, впевнені в повній перемозі нашої неньки,
і тому, маємо величезні плани на майбутнє.

Українці – ми чудові, сильні, неймовірні, талановиті, найпотужніші люди. Захоплююсь всіма одночасно і кожним окремо. Дякую кожному, кого подарував або відкрив наново минулий рік.
Особлива вдячність і низький уклін нашим воїнам світла, які взяли на себе найвідповідальнішу місію – боротьбу з загарбниками і катами.

Тримаймося, допомагаємо нашім воїнам, і працюємо на перемогу України!

Детальніше

Повернення коштів. Робота з дебіторською заборгованістю

Eфективні комунікативні прийоми роботи з боржниками і техніки емоційної стійкості

14-15 вересня​

On-line

Однією з найгостріших проблем у будь-якій компанії є проблема повернення боргів. Як правильно працювати з дебіторською заборгованістю, і як забрати борги без бою, Ви дізнаєтесь, взявши участь у цьому тренінгу.

 

Очікувані результати:

– Вміння швидко розпізнавати недобросовісного боржника;

– здатність розмовляти з приводу повернення боргу, зберігаючи власне гарне самопочуття та витрачаючи мінімум часу та емоційних сил;

– готовність поступово посилювати тиск на боржника кожному етапі впливу;

– розуміння, як працювати з клієнтом за схемою, що зменшує ймовірність виникнення заборгованості;

– вміння розпізнавати та нейтралізувати типові відмовки та маніпуляції боржників;

– Розвиток навичок емоційної стійкості.

 

Програма тренінгу:

Системна робота щодо недопущення дебіторської заборгованості:

– Психологічні бар’єри під час роботи із заборгованості. Що мотивує боржників та кредиторів

– емоційний настрій на роботу з боржниками; як створити та підтримувати у себе мотивацію на дії з отримання боргу

– Які дії менеджерів провокують боржника не платити

– формування іміджу компанії, якій платять вчасно

– Що провокує виникнення проблемної заборгованості

– основні страхи та сумніви менеджерів, формування професійної позиції при роботі з проблемним боржником

– Що важливо для збереження ділових відносин з клієнтом, вплив на ділові та особисті мотиви

– Що спонукає людей та компанії затримувати платежі, а що – платити вчасно

– активності менеджера на кожному етапі процесу продажу, спрямовані на своєчасне отримання оплати

– Розпізнавання “проблемних” клієнтів на ранніх стадіях роботи

– від якого моменту борг вважати проблемним

– з якого моменту починати тиснути на клієнта

– правильне реагування на оплату, отриману із запізненням та на часткову оплату

– як розпізнати брехню клієнта під час особистої зустрічі та по телефону

– надання клієнту можливості “зберегти особу”

 

Особливості ділових переговорів щодо повернення заборгованості:

Психологічний тиск на боржника. Мотивація на оплату:

– Методи мотивації дебітора на погашення заборгованості: емоційні та логічні

– Як повернути борг не розриваючи та зміцнюючи відносини з боржником

– Як поступово посилювати тиск на боржника

– Які проміжки між нагадуваннями оптимальні

– Як зробити так, щоб людина захотіла повернути борг, поступове нарощування тиску

– Чого не можна говорити і робити під час роботи з боржником

– Підготовка “програми впливу”

– Умови, за яких працюють різні методи впливу та зберігаються відносини в ситуації тиску

 

Психологічні прийоми роботи з боржником:

– Побудова розмови з клієнтом із різних позицій

– Переваги та недоліки “дружнього” та “офіційного” стилів спілкування

– Регулювання психологічної дистанції

– Техніка “повторіть будь ласка”

– Метод “зондування”

– Метод “детектор”

– Метод “зондування”

– Прийом “холодний душ”

 

Як розпізнати та звернути собі на користь типові маніпуляції боржників. Робота з типовими запереченнями та відмовками.

– Як відрізнити відмовки боржників від реальних випадковостей

– Що насправді означає фраза “Немає грошей” і з якого моменту починати тиск на клієнта

– Правила роботи з типовими запереченнями/відмовками – розпізнавання та протидія

– способи мовного впливу на співрозмовника

– Методи збереження безконфліктного та асертивного стилю комунікації у процесі “прийняття заперечень”:

– Техніка “Тотальне ТАК” або як звернути заперечення клієнта на свою користь

– Техніка підготовленого питання

– Техніка нівелювання заперечень пов’язаних із “маніпулюванням фактами”

– Техніка прийняття заперечення з позиції “спостерігача”

– Відновлення сенсу слів

 

Робота з “постсиндромом стресостійкості”:

– Механізми стресу та професійного вигоряння

– Позитивний та негативний стрес

– Шкала емоційних тонів (хронічний, соціальний, гострий тони)

– Методи та техніки нівелювання наслідків “постсиндром стресостійкості”:

– Стрес проти стресу

– релаксація

– Перемикання

– “Корисні” переконання

– емоційна стабілізація.

 

АКЦЕНТИ В ПРОЦЕСІ ТРЕНІНГУ:

– тренування необхідним навичкам;
– розвиток комунікативних навичок на всіх етапах взаємодії з клієнтом;
– підвищення самомотивації та самоконтролю в роботі;
– Орієнтація на результат.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ

Дегтярьова Наталія – з досвідом публічних виступів, навчання та розвитку груп. Серед клієнтів: Видавництво “Стандарт”, “Oriflame”, “Gillette Ukraine LLC”, “Нові вікна”, “Daewoo electronics”, “Белла-Трейд”, “Каркас”, “Кредитпромбанк”, “Faberlic”, “Райффайзенбанк”, “Mary Kay”, “Ланіт”, “Комункомплекс”, “Магнат”, “21 століття”, “Діла”, “Найхром”, “Форум”, “Співдружність” та ін.

Детальніше

Коучинг ругают: вся правда о коучах

Коучинг ругают: вся правда о коучах

Коучинг — метод обучения, в процессе которого человек, называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели. Коучинг сфокусирован на достижении чётко определённых целей.

Слово «коучинг» получило значение «переносить людей с их места туда, где они хотят быть». В спорте использование данного слова впервые зафиксировано в 1861 году.

Термин “Коучинг” пришёл в русский язык из английского.
Предлагаю сегодня Обсудить с вами тему коучинга вокруг которого много недопонимания, легенд, мифов и разногласий. Часто действительно бывает путаница, что делает или не делает коуч, и важно это прояснять до начала работы с клиентом

С чем они связаны?

В первую очередь, с переводом. Коуч переводится как тренер. Изначально был спортивный тренер, который вдохновлял и помогал своим ученикам достигать хороших, выдающихся результатов. И при большом количестве переводов произошла Путаница: Кто же такой Коуч? И Кто такой тренер?

Так вот, первую очередь это путаница, что все сейчас называют себя коучами. Но хотелось бы отметить, что настоящие коучи проходят обучение по международным стандартам, и только при условии сдачи экзаменов на соответствие этим стандартам и наличии как минимум 100 часов коучинговой практики, получают международный сертификат коуча. Таким образом, коуч – это человек, который сертифицирован в международной организации

Во вторых, отличается тем, что тренер дает знания, формирует навыки, а коуч не учит, а помогает учиться. Коуч не рассказывает как делать, не берет позицию эксперта, коуч это партнёр, который во взрослой позиции с клиентом, создает результаты для клиента.

В третьих, люди путают коучинг с психотерапией. Коучинг всегда позитивен и всегда направлен в будущее, на развитие мышления сейчас, чтобы будущее стало лучше. Мы как коучи не работаем с проблемами, мы работаем с задачами.
И так, с проблемами прошлого работает психотерапия, с отсутствием или недостатком какого-то навыка работает тренер, а личность сейчас и ее изменения для будущего – это коучинг.

Как проводится коучинг?

“Невозможно помочь человеку, делая за него то, что он должен и может делать сам”. Эти слова Авраама Линкольна, на мой взгляд помогают понять технологию коучинга.

Технология коучинга – это недирективный подход, который проходит в партнерстве в коммуникации через вопрос-ответ, но не только))

Клиент всегда приходит с запросом, подготовленный и этот запрос либо трансформируются во что-то глубокое через исследования, через общения глубокое с клиентом. И в данном случае, коуч проявляет свои компетенции не эксперта, а глубинного слушания, свои компетенции наблюдения, свои компетенции исследованием, свои компетенции фокуса на результат. И через такое общение и такую коммуникацию, клиент приходит к поиску, нахождению инсайтов, новых путей развития ситуации.

Мы как коучи верим в то, что наш клиент уже обладает всеми необходимыми ресурсами, способностями, возможностями. Мы только помогаем направить фокус на решение задачи, найти вариативность, из которой клиент выберет самый лучший для него вариант. И в данном случае ответственность за результаты лежит на клиенте. А на коуче лежит ответственность за создание того пространства, в котором мы будем работать, за исследования, за цель которую мы сформируем, за конечный результат, который клиент увидит с помощью коуча и самый лучший путь к этому результату, который выстроит сам клиент. 

В этом взаимодействии, конечно же, появляются и новые навыки, потому что клиент научается проблему трансформировать в вопрос и решение. И клиент научается в работе со мной, как с коучем, далее самостоятельно решать свои вопросы, трансформировать проблемы в решения и брать на себя ответственность за то что происходит как снаружи так и внутри.

Заслуженно ли ругают Коучинг? - Иногда, Да.

Коуч красиво говорит, но ничего не делает

Это конечно же Правда, когда смотришь на задачу, которую перед собой ставит Клиент.
Если нанять человека, который руками сделает то, что не может или не может сделать клиент, или как минимум найти эксперта, который объяснит как именно такого человека можно найти.

Можете сделать все самостоятельно? Сделайте!
А Коуч нужен тогда, когда человек, вроде как, и хочет и может сделать сам, но у него почему-то не получается.

Или например, эксперта в этой области нет и спросить не у кого.
И да, коуч действительно ничего за клиента не делает и более того, он даже за него не думает. Его работа слушать, спрашивать, давать обратную связь. В общем, делать все то, что со стороны выглядит как обычный разговор. Но особенность этого разговора в том, что человек совершенно для себя неожиданно, вдруг понимает для себя что и как нужно сделать.

Почему? Потому что в отличии за простой беседой за этим разговором стоит целый подход и консультант ни одного слова не произносит просто так, ну по крайней мере так должно быть. А когда такая недирективная работа не нужна, когда нужно просто получить от эксперта ответ на вопрос, ценность всех этих коучинговых примочек сводится к нулю. Клиент будет только раздражаться и его впечатления от консультации вряд ли будет позитивным.

Таким образом, Коуч действительно ничего не делает за клиента, но его работа заключается в том, чтобы организовать такой процесс, в ходе которого сам клиент себе придумает каким образом себе достичь той цели и задачи, которую он для себя ставит. А то, что коучи красиво говорят, хотя и отнюдь все, так что ж, красноречие – отличный навык, главное, чтобы он использовался во благо, а не для того, чтобы заговаривать зубы

Коучинг - это манипуляция

Вот манипуляция – это не благо. Это очевидный вред как и клиенту, так и самому консультанту, особенно если он заботится о своей репутации. Все эти многоуровневые программы поддержки, многоступенчатые обучения и тд. часто нацелены только на то, чтобы выкачать из людей как можно больше денег, прямыми или косвенными путями.
Держится этот рынок на вере людей в то, что есть волшебные алгоритмы, методики или технологии, которые помогут решить все их проблемы.


Как же распознать манипуляторов в коучинге? Вот несколько лай-факов:
Например, манипулятор создает у вас ощущение неполноценности и конечно же предлагает вам с этой неполноценностью справиться. Поэтому нужно держать ухо востро.


Коучи – манипуляторы очень часто грешат тем, что их основная деятельность – обучение коучингу, а не сам коучинг. Программы обучения в них очень короткие и всего несколько часов, или в лучшем случае, дней. После этого вы получаете диплом, в котором красивыми буквами написано, желательно на английском языке, что вы профессиональный коуч и можете работать с топ-менеджерами и владельцами бизнеса.


У манипуляторов, как правило, есть четкий алгоритм для достижения чего-либо, который не сильно адаптируется под нужды конкретного человека. Ребята никогда не сомневаются и конечно, зачем в чем-то сомневаться и под кого-то что-то адаптировать, если люди и так ведуться.
Они часто продают только информацию – знания. Они не предлагают вам приобрести опыт, пройти какой-то путь, научиться пользоваться этими знаниями, которые они вам предлагают. Почему? Да потому что это дорого, долго и получиться не у каждого. Ведь само по себе знание – это не гарантия достижения результата. Но вам об этом знать нельзя!!!


У манипуляторов, как правило, нет никаких ссылок на источники, где они берут информацию. Стало быть, у них практически никогда нет научных обоснований концепций, которые они предлагают и разумеется ни на какие исследования, обычно, они тоже не ссылаются. Обычно они говорят что-то вроде ученые выяснили или давно доказано.

К сожалению, манипуляции и коучинг иногда оказываются на одной стороне. Но это не правило. Серьёзные консультанты так не работают, потому что дорожат своей репутацией.

Чтобы не попасться на удочку манипулятора – держите ухо востро, глаза нараспашку и ум в равновесии.

Коучи рассказывают очевидные вещи

Да, потому что коучинг состоит из очевидных, знакомых всем вещей: здравый смысл, логика, эмоции, планирование, действия. Мы же все с этим знакомы, верно? Когда рассказываешь о коучинге всё настолько просто, аж скучно, а слушатели иногда разочаровываются “Мол, мы всё же Итак это знаем”.

В коучинге становиться интересно тогда, когда 2 человека садятся друг напротив друга и начинают ставить задачи, анализировать ситуацию, планировать и так далее. Контекст, которым клиент наполняет контейнер коучинга, делает всё не таким уж очевидным. Поэтому приходится разбираться, думать. К тому же выясняется, что, например, сделает хороший план, реализуемый с помощью подручных средств, не такая простая задача. Подведем итог, коучинг работает с понятными и простыми вещами, без  контекста все выглядит как Дважды два = четыре.

В ходе консультации связываются контекст клиента и простые очевидные инструменты коучинга. Этот сплав позволяет глубже исследовать проблему и в большинстве случаев найти действенные решения

Результаты коучинга нельзя измерить

Всё что есть в интернете, в статьях, в книгах подтверждает этот тезис. Только можно немного изменить формулировку получилось бы “не невозможно измерить”, а “невозможно измерить объективно”. 

Действительно, все измеряется на основе впечатлений клиентов, которые сами оценивают эффективность проведенной с ними работы и ее влияния, например, на бизнес или отношения. 

Отсюда появляются формулировки типа: “лидерство в нашей организации повысилось на 40%” или “уровень стресса в отделе снизился в два раза”. Мне не встречались исследования, где была бы научно обосновано и доказано влияние коучинга на результаты компании или отдельных людей. 

Таким образом, результаты коучинга действительно субъективны и пока не доказано обратное. Будем считать что они субъективны всегда и только одно не даёт мне покоя, Вот например, бизнес и спорт очень конкретный виды деятельности. и если бы коучинг был совершенно бесполезен ведь его наверняка бы не использовали ни спортсмены, ни бизнесмены. Получается субъективного ощущения, что коучинг работает им достаточно

И можно сделать вывод, что способ наверняка узнать “Подойдет ли коучинг именно вам? нужно испробовать этот подход на себе. Вероятно, если у всех получается определить “помогает коучинг или нет?” – это доступный вам.

Ну что ж заслуженно ли ругают коучинг? Я думаю, что “Да”.
Я считаю это полезным. Заставляет задуматься, не расслабляться и стремиться делать свою работу Еще лучше.

Однако критика должна быть конструктивной и основываться на фактах. Мы рассмотрели претензии, которые часто предъявляет коучингу и теперь вы можете сформировать своё мнение на эту тему и, как я уже говорила написать в комментариях особенно если вы знаете какие ещё претензии предъявляются коучам.

Ирина Боннэ
Детальніше

20 книг для роста ваших продаж

1
«Клиенты на всю жизнь», Карл Сьюэлл
2
«Договориться можно обо всем! Как добиваться максимума в любых переговорах», Гэвин Кеннеди
3
«Я слышу вас насквозь. Эффективная техника переговоров», Марк Гоулстон
4
«Обнимите своих клиентов», Джек Митчелл
5
«Мощные вопросы. Секретное оружие общения», Джерольд Панас, Эндрю Собель
6
«Психология влияния», Роберт Чалдини
7
«Техники работы с возражениями. Практикум продавца», Джеб Блаунт
8
«Продающие вопросы. Эффективный способ выяснить, чего действительно хотят ваши клиенты», Пол Черри 
9
«Гибкие продажи. Как продавать в эпоху перемен», Джил Конрат
10
«45 татуировок продавана. Правила для тех кто продаёт и управляет продажами», Максим Батырев
11
«Сначала скажите «НЕТ». Секреты профессиональных переговорщиков», Кэмп Джим
12
«Жесткие продажи: Заставьте людей покупать при любых обстоятельствах», Дэн Кеннеди
13
«СПИН-продажи. Практическое руководство»,  Нил Рекхэм
14
«Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг», Гарри Беквит
15
«Доставляя счастье», Тони Шей
16
«Пятизвездочный сервис», Майкл Хеппелл
17
«Как продать колесо», Говард Стивенс и Джефф Кокс
18
«Управление ключевыми клиентами», Стефан Шиффман
19
«Построение отдела продаж. С “нуля” до максимальных результатов», Константин Бакшт
20
«Охота на покупателя. Самоучитель менеджера по продажам», Александр Деревицкий
Детальніше

Скачайте чек-лист “10 признаков того, что у вас выгорание”

В классификации болезней ВОЗ выгорание определяется как “непреодолимый синдром хронического стресса, возникшего на рабочем месте, с которым человек уже не может справиться”.
Организация выделяет следующие симптомы проблемы:
– чувство усталости или истощения;
– чувство отстраненности от работы или отрицательные эмоции, возникающие при мысли о работе;
– занижение профессиональных достижений, чувство некомпетентности, снижение производительности труда.

Узнайте, как близки Вы к выгоранию:

СКАЧАТЬ ЧЕК-ЛИСТ

Детальніше

Жизненный цикл компании

Два великих человека, Ицхак Кальдерон Адизес и Геше Майкл Роуч, каждый по своему, но абсолютно убедительно рассказывают о том, что с момента создания компании она тут же начинает стремится к своему закрытию. Вопрос только в том, как долог будет этот путь из точки А в точку Б.
Уверена, что стоит быть в курсе обоих подходов, тк они под разными углами показывают нам ситуацию. Один, используя бизнес инструменты, роли и стили. Другой, понимая причинно-следственные связи каждого решения и действия.

Детальніше
#zikzag_search_664b38901106b:hover { color: rgba(33,33,33, 1) !important; }